Güvercin

blog post

Güvercin, bu gruba giren kuşlar çoğu orta irilikte küçük ve yuvarlak başlı kısa ayaklı uzun ve sivri kanatlı kuşlardır. Yerde beslenmeye uygun bir vücut yapısı vardır. Bu kuş türü beyin yapısı sayesinde yeryüzündeki manyetik alanların farklarını ayırt edebilme yetenekleri ile en iyi yön bulan kuşlardır. Bu nedenle eski zamanlarda posta işlerinde kullanılmıştır. Güvercinlerin dünya üzerinde yaklaşık 200-300 türü bulunur. Bizim ülkemizde ise sadece 7-8 tür yaşayabilir. Bu kuşlar genellikle buğday gibi taneli besinler ile beslenir. Dişleri yokturdur. Yediklerini direk yutarlar ve ağızlarının hemen alt kısmında bulunan kursak bölümünde toplarlar ve taşlık kısmında parçalanır. Güvercinler toplamda 1-3 yumurta ile kuluçkaya yatarlar. Kuluçka süreleri ise 17-18 gün kadardır. Kuluçka süresi sonunda çıkan yavru ilk başta on gram kadar olur. Yumurtadan çıktıktan sonra on beş gün boyunca on gram alarak büyürler. Yavrunun gözlerini açması beş altı gün sürer. Ortalama otuz gün içerisinde kendini toparlar yiyeceğini bulabilecek ve uçabilecek duruma gelir. Güvercin yumurtalarının ağırlığı 15 gram kadardır. Ortalama olarak ömürleri on beş yıldır. Ortalama ağırlıkları 500-1000 gram arasındadır. Ülkemizde en değerli olarak bilinen güvercinler Mardin ve Bursa illerinde bulunan türlerdir. Mardin'de bulunan türler takla atmakla beceri ve ustalık kazanmıştır. Bursa dakiler ise uçuş esnasındaki hareketleriyle göz önüne çıkmışlardır. Ayrıca uçuş özelliği bakımından Trakya ırkıda değerli bir türdür. Bu kuşların değeri güzelliklerinden ziyade takla atma ve uçuş özellikleriyle bilinir. 

 
Güvercin, bu kuş türü yetiştirilirken çok özen isteyen bir türdür. Bunun için mutlaka temiz ve hijyenik bir ortam olması gerekir. Standartlara uygun bir kümes seçilmelidir. Kümes denildiğinde güvercinlerin rahat edebileceği, sağlık koşullarının uygun, yaşamları boyunca barınacakları temiz bir ortam anlaşılmalıdır. İçerisinin havalandırılması ve sürekli temiz tutulması gerekir. Güvercinlerin diğer kuş türlerinden bir çok farklı özelliği vardır. Su içerken diğer kuşlar gibi emerek içemezler. Bir damla su alıp başını yukarı kaldırarak kursağa gitmesini sağlarlar. Bir başka farklılık ise güvercin sütüdür. Tüm kuşlar içerisinde sadece bu türde yavrularını doyurmak için süt salgılanır. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra yaklaşık bir hafta bu salgı ile beslenir. Güvercinlerin yurdumuzda bulunan türleri kaya güvercini, tahtalı, gökçe güvercin, evcil güvercin, kumru, küçük kumru, üveyik, doğu üveyiği olmak üzere sekiz tanedir.